Kurumsal
Politika

Bilişim Teknolojileri Altyapı Sistemlerinin Yapılandırılması ve Entegrasyonu konusunda faaliyet gösteren şirketimiz liderlik misyonunun gereği olarak;

Paydaşlarımız için doğru ürün ve hizmetleri belirlenen zamanda projelendirerek güvenli ve sürdürülebilir halde temin etmek ve ilgili taraflara sunmak amacı ile;

ComPro olarak; gerekli kaynakları sağlamayı ve yönetmeyi, sağladığımız ürün ve hizmetlerin uluslararası teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak sağlamayı ve sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz. Sağladığımız ürün ve hizmetlerde kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğini gerek ulusal gerekse uluslararası yasalar çerçevesinde sağlamayı ve sürdürülebilir kılmayı garanti altına alırız.

ComPro olarak şirketimiz ile bağıntılı olan tüm ilgili taraflara; oluşturduğumuz Kalite ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemimizi, çalışanlarımızı, sağladığımız hizmetleri sürekli geliştirerek/iyileştirerek amaç ve hedeflerimize ulaşmayı bir kültür haline getirmeyi taahhüt ederiz.