Çözümler
Yüksek Erişebilirlik & Kümeleme

Kümeleme, sürekli hizmet vermesi gereken ve en ufak kesintiye bile toleransı olmayan firmalar tarafından tercih edilen, iki ya da daha çok birbirinden bağımsız sunucunun aralarında iletişim kurulduktan sonra tek bir sistem gibi çalışarak, bir veya birden fazla uygulamayı çalıştırmasına olanak tanıyan çözüme verilen genel addır. Eğer sunucuların birisinde herhangi bir nedenle problem oluşur veya arıza meydana gelirse, diğer sunucu(lar) işleme devam edeceği için iş süreci hiçbir şekilde kesintiye uğramamaktadır. Ayrıca, yazılım kaynaklı bir hatadan dolayı veri kaybının yaşanma riski de çok düşüktür. Bu sistemler yılın 365 günü 24 saat kesintisiz olarak hizmet verebilmektedir.
Kümeleme çözümleri, uygulamaların yukarıda tarif edilen çok sunuculu yapıyı desteklemediği durumlarda, minimum hizmet kesintisiyle çalışmasını sürdürebilmesi için aktif - pasif yapıda da kurgulanabilmekte olup, bu tarz kullanımı daha yaygındır.

Kümelemenin avantajları:
- Kesinti riskinin minimuma indirilerek iş sürekliliği sağlanması
- İş yükünün iki veya daha çok sunucuya dağıtılarak dengelenmesi ve yüksek performans sağlanması
- İlerleyen bir zamanda ek performans ihtiyacı doğduğunda kümeye bir sunucu daha eklenerek ihtiyacın karşılanması
- Altyapı için sağlam bir zemin oluşturulması
- Sistem kaynaklarının optimum seviyede kullanılması
- Farklı bölgelerdeki sunucuların tek merkezden yönetilebilmesi
- Sunucuların farklı bölgelere kurulmasına olanak tanıyan kümeleme sistemlerinin, global firmaların farklı bölgelerdeki işlem yükünün o bölgedeki sunucularına dağıtılabilmesine imkan sağlaması