Çözümler
Data Replikasyonu & Felaket Kurtarma

Felaket kurtarma (Disaster Recovery) kişisel hata ve doğal afetlerden kaynaklanan durumlarda, kurumların teknoloji altyapısını kurtarma ve devamlılığını sağlamak için kullanılan süreç ve yöntemleri ifade eder. Yaklaşık 40 yıldır kullanılmaktadır ve kurumlar BT harcamalarının ortalama %2-4’ünü felaket kurtarma planlamasına harcamaktadır. Yapılan araştırmalara göre kritik verilerini kaybeden kurumların neredeyse tamamına yakın bir oranı iki yıl içerisinde yok olmaktadır.
İş süreçlerinin devam etmesi için bu süreç hayati önem taşır. Birçok sektörde iş süreçleri ve BT sistemleri o kadar iç içe girmiştir ki, sistemlerin durması inanılmaz maliyetlerle sonuçlanabilmektedir. İş süreçlerinin devamlılığı ve kritik verilerin korunması için yedekleme ve bakım faaliyetleri haricinde felaket kurtarma planının oluşturulması kurumların önem vermesi gereken öncelikli konulardan birisidir.

Felaket kurtarma çözümleri bir işletmedeki BT sistemlerinin kullanılmayacak hale gelmesi ve verilerin tamamen yok olması ihtimallerini düşünerek ve sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi için atılacak adımları belirleyerek gerekli planlamanın yapılması süreçlerini kapsar. İş süreçleri için çok kritik olan verilerin korunması ve de sistemlerin maksimum ne kadar kapalı kalması gerektiği planlanarak önlemler alınmaktadır. Veri kopyalama çözümü platformlarınızın bir anlık veya kesintisiz olarak farklı bir platforma kopyalanmasını içeren, hatasız bir şekilde yapılması gereken ve de özellikle felaket veya kullanıcı hatası gibi durumlarda kullanılması gereken bir çözümdür.

ComPro Bilişim Teknolojileri veri kopyalama ve felaket kurtarma faaliyetleri için her türlü desteği kurumlara sağlamakta, bu konuda teknolojik altyapı çözümlerini kurumlara sunmaktadır. ComPro, bu konuda çok sayıda firmaya çözüm sağlamış ve gerektiği durumlarda felaket kurtarma operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek müşterilerine çok büyük katkılarda bulunmuştur.