Hizmetler
Database / Platform Taşıma

Kurumlar mevcut BT altyapılarına yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağlamak, eskiyen sunucuların bakım maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle yeni yatırımlar yaparak hem rekabet avantajı sağlarlar hem de iş süreçlerini geliştirirler. Bazen, bu yatırımlar yapılırken kurumların mevcut BT altyapılarında sistemdeki tüm veri ve yazılımların farklı bir üretici platformuna taşınması gibi çok büyük değişiklikler meydana gelebilir.

ComPro bugüne kadar uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği platform taşıma (platform migration) hizmetleriyle Türkiye’de ilkleri başarmış ve bu konuda yaptığı çalışmalarla büyük takdir kazanmıştır. ComPro, genellikle SAP uygulamalarını, Oracle ve DB2 veritabanlarını diğer işletim ortamlarından IBM platformuna taşıyarak bu hizmeti vermektedir.

Bu hizmet verilirken ilk önce müşterinin sunucu ve sistemlerinin analizi yapılır, bu analiz teknik ve finansal bir yol haritası çıkartmakta kullanılır ve optimal çözümün bulunmasının ardından platform taşıması gerçekleştirilir.