Hizmetler
İş Sürekliliği

Kurumların rekabetçi üstünlük ve yüksek verimlilik sağlaması, maliyetlerini düşürmesi, müşterilerine kesintisiz bir hizmet sunabilmesi için iş sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bir kurumun sistemlerinin birkaç saat bile çalışmaması bile çok büyük maliyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple, BT altyapıları çok iyi analiz edilerek ve risk faktörleri belirlenerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

ComPro, operasyonel esneklik ve süreklilik sağlamak için,
- Müşterilerinin mevcut durum analizini yapar
- Risk ve tehditleri belirler
- Optimum verimlilik ve maliyet için iş sürekliliği stratejilerini oluşturur ve planlarını yapar.

Bulut bilişim, felaket kurtarma, data replikasyonu, güvenlik ve sanallaştırma gibi çözümlerle müşterilerin BT altyapılarındaki riskleri minimize eder.
Uzun vadede sürekli iyileştirme kapsamında her türlü danışmanlık ve desteği müşterilerine sunarak, iş sürekliliğinin kalite güvencesini müşterilerine sunmaktadır.